Oldal kiválasztása

Tiszta levegőt!

Kérdések és válaszok a kampányról

Mi a probléma?

Mekkora probléma a légszennyezettség itthon?

Magyarország egyike a legszennyezettebb levegőjű országoknak az Európai Unióban, légszennyezésünk rendszeresen meghaladja az uniós jogszabályok által megengedett egészségügyi határértékeket. A legnagyobb probléma a részecskeszennyezés, köznevén szálló por (PM10), amely a dízeljárművekből, valamint a helytelen lakossági fűtésből származik, de – a szintén dízeljárművekből, illetve a földgáz-fűtésből származó – nitrogén-dioxidból (NO2) is rendszeresen többet mérnek a mérőállomások, mint az egészségügyi határérték.

Az ugyancsak a dízeljárművek használatából és a helytelen lakossági fűtésből származó kisméretű részecskeszennyezés (PM2,5) okozta légszennyezés évi közel 13 000 ember halálát követeli Magyarországon, a lakosságra vetítve Bulgária után ezzel a második legrosszabb helyen állunk az Európai Unió országai között.

Mekkora Magyarországon a légszenyezettség más európai országokhoz hasonlítva?

Az Európai Unióban Magyarország az egyik legszennyezettebb levegőjű ország. Bulgária után nálunk a legrosszabb a helyet.

Az uniós légszennyezettségi határértéket folyamatosan túllépjük. A kormány megfelelő intézkedéseinek hiányában az unió ezért pert is indított az Európai Bíróságon Magyarország ellen, amelynek vége hatalmas bírság is lehet. Ez az Európai Bizottság által még 2009-ben indított úgynevezett kötelezettségszegési eljárás harmadik szakasza, a 10 éve zajló eljárásban ugyanis az Európai Bizottság nem látott kellő garanciákat arra, hogy a magyar kormány által benyújtott intézkedési terv valóban hatékonyan tudja csökkenteni a levegő szennyezettségét, különösen a dízeljárművek használatából és a helytelen lakossági fűtésből származó szálló por (PM10) határérték feletti mennyiségét. Magyarország egyébként öt másik uniós tagállammal, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal és Romániával együtt áll most az Európai Bíróság elé.

Problémának érzékeli-e a lakosság a légszennyezettséget?

A Greenpeace Magyarország megbízásából 2018 decemberében végzett budapesti reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a fővárosiak egyértelműen a légszennyezettséget tartják a legnagyobb környezetvédelmi problémának. Spontán említések esetében a budapestiek toronymagasan a legtöbbször a levegő szennyezettségét említették legfontosabb környezetvédelmi problémaként (az összes megkérdezett 28 százaléka). A légszennyezettséget messze a legnagyobb budapesti környezetvédelmi problémaként említették akkor is, amikor előre megadott válaszlehetőségek közül lehetett választani. Ekkor a fővárosiak 40 százaléka említette első helyen a levegő rossz minőségét, és összesen 72 százalékuk Budapest három legfőbb környezetvédelmi problémája közé sorolta.

Ami a megoldásokat illeti, a budapestiek egyértelműen kitiltanák a régi dízelgépjárműveket a főváros területéről: a megkérdezettek kétharmada értett egyet azzal (67 százalék), hogy Budapest területéről teljesen ki kellene tiltani a környezetszennyező régi dízelautókat, alig negyedük (23 százalék) ellenezne egy ilyen javaslatot.

Mi a légszennyezettség legfőbb oka?

A légszennyezettség két fő forrása a közlekedés és a fűtés. Előbbiben főleg a dízeljárművek, utóbbiban a szilárdtüzelés miatt kerülnek parányi részecskék a levegőbe – ezt hívjuk részecskeszennyezésnek, azaz szálló pornak. A PM10 a 10 mikrométernél kisebb, míg a PM2,5 a 2,5 mikrométernél kisebb részecskéket jelöli, így a PM10 tartalmazza a PM2,5-öt. Egészségünket alapvetően a szervezetünkbe (vérerekbe, légutakba) jobban bejutó PM2,5 károsítja.

Ezek az apró részecskék egyébként a természetben is keletkeznek, például vulkánkitöréseknél, erdőtüzeknél, de városi környezetben – ahol a lakosság nagy része él – nem ezek a források a dominánsak.

A részecskeszennyezésen túl a dízel- és régebbi benzinüzemű járművek, valamint alacsony mértékben a gázfűtés által kibocsátott káros nitrogén-oxid vegyületek is mérgezik a levegőt. Ezek belélegzése egy sor egészségügyi problémát okozhat. Országos probléma továbbá a nem megfelelő anyagokkal történő fűtés is – például a nedves fa, a szén, a lignit, és a szemét égetése a kályhákban –, valamint az avar égetése. Ezekkel ugyancsak PM10, továbbá más szennyező anyagok kerülnek a légkörbe.

Csak télen probléma a légszennyezettség?

Valamilyen szintű szennyezés mindig van a levegőben. Szmognak a magyar köznyelvben a légszennyezésnek azt a szintjét hívjuk, amikor a különböző káros anyagok átlépik az egészségügyi – azaz még tolerálható – szintet. A szmognak két fajtája van:

  • A londoni típusú szmog (smoke) télen alakul ki, jellemzően -3°C és +5°C közötti párás, mozdulatlan időjárásban. Ennek fő forrása az ipar, a fűtés, valamint a gépjárművek. Jellemző alkotója a kén-dioxid (SO2), por és koromszemcsék (azaz szállópor), esetenként kénsavcseppek. Ebből a szmogból keletkezik savas eső. A magyar nagyvárosokban is ehhez hasonló típusú szmog jellemző télen, csak kén-dioxid és kénsavcseppek nélkül.
  • Los Angeles-i szmognak nevezik azt a típusú légszennyezést, amely napsütéses időben, nagy gépkocsiforgalom mellett alakul ki. Ez a gyakoribb és nálunk is ez jellemző nyaranta. Ilyenkor a levegő sárgásbarna színűvé válik és a látótávolság csökken. Ennek a típusú szmognak a kialakulásáért elsősorban a kipufogógázokból származó nitrogén-oxidok, a szén-monoxid (CO), valamint az ezekből napfény hatására keletkező ózon és további oxidáló hatású anyagok a felelősek.

Mi lenne a megoldás a Greenpeace szerint?

Hogyan akarja elérni a Greenpeace, hogy egészségesebb legyen a levegő?

Több mint egy évtizede dolgozunk az élhetőbb, tisztább levegőért. A „Stop szmog”-koalícióval közös munkánk eredménye, hogy 2008 óta Budapesten is jelzik a hatóságok, ha a részecskeszennyezés miatti légszennyezettség tartósan átlépi az egészségügyi határértéket.

Ugyanakkor 2009 óta nem javul érdemben hazánk levegőminősége. Tavaly a budapesti Széna téren az év 365 napjából 95-ben haladja meg a PM10 szintje az egészségügyi határértéket. A Sajó-völgyben, Putnok és Miskolc térségében a helyzet még ennél is rosszabb.

A Greenpeace Magyarország ezért most útjára indította TISZTA LEVEGŐT országos kampányát. Ennek keretében átfogó intézkedéscsomag-javaslatot dolgoztunk ki. Az ebben megfogalmazott javaslatainkat öt pontban foglaltuk össze:

KORLÁTOZZÁK, TILTSÁK KI A LÉGSZENNYEZŐ JÁRMŰVEKET!
2020. és 2026. között fokozatosan tiltsák ki a fővárosból és más, a légszennyezettség problémájától szenvedő nagyvárosokból a legszennyezőbb dízel- és benzinüzemű személyautókat.

LEGYEN AZ EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS A PRIORITÁS!
A kormány és a helyi önkormányzatok támogassák és fejlesszék az elektromos közlekedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés infrastruktúráját, használatukat tegyék gazdaságosabbá, és olcsóbbá, mint a légszennyezőbb közlekedési módokét.

ZÖLD KÖZBESZERZÉST A KÖZLEKEDÉSBEN!
Sürgősen tegyék kötelezővé, hogy állami, önkormányzati, vagy állami cégek által lefolytatott közbeszerzés keretében ne lehessen dízelüzemű járműveket vásárolni, és részesítsék előnyben az elektromos autókat.

CSÖKKENJEN A FŰTÉSBŐL SZÁRMAZÓ LÉGSZENNYEZÉS!
Sürgősen indítson a kormány komplex, szociális szempontokat is figyelembe vevő, hosszú távú programokat, amelyek segítik a lakosság átállását a tisztább és kevesebb energiahordozót igénylő technológiákra (pl.: hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, megújulók alkalmazása, stb.) A hatóságok – kormányhivatalok, jegyzők, rendőrség – lépjenek fel szigorúbban és hatékonyabban a légszennyezéssel járó illegális hulladékégetések, például a háztartási szeméttel történő fűtés ellen. Sürgősen tegyék hatékonyabbá, a szociális tüzelőanyag-programot, azaz valóban jusson el a száraz (és nem nedves) tüzifa a rászorulókhoz. Sem az nem elfogadható, hogy télen megfagynak emberek, sem az, hogy az illegális fűtési módok miatt súlyos a levegőszennyezés.

TÁJÉKOZTATÁST A LÉGSZENNYEZÉSRŐL!
A helyi önkormányzatok gondoskodjanak arról, hogy a légszennyezettségre leginkább érzékeny csoportok – gyerekek, idősek, betegek – valóban megkapják az egészségük megőrzéséhez elengedhetetlen információkat. Szmogriadó esetén legyen kötelező figyelmeztetni az óvodákat, iskolákat, kórházakat, idősotthonokat, hogy az érintettek ne tartózkodjanak, és különösen ne mozogjanak a szabadban.

A TISZTA LEVEGŐT országos kampányunk része az a petíció, amellyel Budapest légszennyezettségét kívánjuk csökkenteni.

Mit követel a Greenpeace Magyarország a légszennyezettség csökkentéséért indított petíciójában?

A Budapest városvezetésének szóló petíciónkban a dízelautók kivonását kérjük a fővárosi döntéshozóktól, ugyanis a fővárosban a dízelautók használata jelentősen hozzájárul a Budapesten súlyos egészségügyi kockázatokat jelentő szállópor (PM10) és a nitrogén-dioxid (NO2) okozta légszennyezettséghez. A kezdeményezésünk része a TISZTA LEVEGŐT országos kampányunknak.

A petícióban a Greenpeace Magyarország a következőket követeli a budapesti városvezetéstől:

  • 2026. szeptember 1-ig véglegesen tiltsák ki Budapestről a dízel és más szennyező járműveket: minden dízel-személyautót, a régebbi benzines autókat, dízeles kisbuszokat és haszongépjárműveket (eleinte Euro 1-2 és ezeknél rosszabb, majd 3-as, később a 4-es) és a kétütemű robogókat. Fokozatosan vonják ki továbbá a dízelüzemű BKV-buszokat és a dízel városnéző turistabuszokat; 2019 végéig pedig hozzák nyilvánosságra mindennek az ütemtervét;
  • Segítse a városvezetés a fenntartható közlekedési módok terjedését, fejlődését a fővárosban. Például fejlesszék a gyalogos és kerékpáros infrastrukturát, valamint az elektromos járművek töltőhálózatát, határozzanak meg különböző anyagi ösztönzőket az elektromos járművek használatára (pl. parkolás elengedése, adókedvezmények, stb.), a tömegközlekedés gépjárműparkját állítsák át elektromos meghajtású járművekre, stb.
Mit ért a Greenpeace fenntartható közlekedés alatt?

A fenntartható közlekedésnek tekintjük azokat a közlekedési megoldásokat, amelyek nem szennyezik a levegőt, valamint nem járulnak hozzá a klímaválság fokozódásához. Elsőrendű feladat az infrastruktúra fejlesztése és a közlekedésszervezés megújítása annak érdekében, hogy optimalizáljuk a mobilitást; csökkenjen az egyéni autós közlekedés aránya, terelődjön át a forgalom minél nagyobb arányban a közösségire; jöjjenek létre és fejlődjenek a városi és a helyközi kerékpározás feltételei. Elterjedésük érdekében legyenek ösztönözve és támogatva a kibocsátásmentes technológiák, eszközök (kerékpár, elektromos járművek). A fenntarthatóság feltétele továbbá, hogy közép- hosszú távon arra törekedjünk, hogy a felhasznált energia károsanyag-kibocsátástól mentes legyen és megújuló forrásokból származzon.

Csak Budapesten kampányol tiszta levegőért a Greenpeace Magyarország?

A Greenpeace évek óta küzd a légszennyezettség problémájának megoldásáért a világ számos országában, így Magyarországon is. A Greenpeace Magyarország most indított TISZTA LEVEGŐT országos kampányának keretében átfogó intézkedéscsomag-javaslatot dolgoztunk ki. Ennek a programnak része a Budapest városvezetésének szóló petíciónk, melyben a dízelautók fokozatos kivonását kérjük a fővárosból.

A petícióban azért szólunk csak a fővárosi vezetéshez, mert nagyságrendileg a közel kétmilliós Budapest légszennyezettsége érinti a lakosságot a legnagyobb mértékben. Egy 2018 decemberében végzett budapesti reprezentatív közvélemény-kutatás alapján továbbá a fővárosiak egyértelműen a légszennyezettséget tartják a legnagyobb környezetvédelmi problémának. Emellett úgy gondoljuk, hogy a fővárosi vezetés példával tudna elöljárni más települések számára. Bátorítunk is arra minden településvezetőt, hogy lakosságuk védelme érdekében tegyenek helyben hatékony lépéseket a légszennyezettség mérséklésére.

Légszennyezettség – mit tehetek ellene én?

Mit tehetek a légszennyezettség megelőzéséért?

FŰTÉS: A házad, lakásod szigetelésével is tehetsz a légszennyezettség ellen, hisz jól szigetelt házban vagy lakásban kevesebbet, sőt, passzívházban lényegében nagyon keveset kell fűteni. A legjobb természetesen, ha megújuló energiahordozókkal fűtesz (például hőszivattyúval, vagy napelemmel előállított villamos energiával), de tisztában vagyunk azzal, hogy ez Magyarországon ma még csak kevesek számára elérhető megoldás.

A második legjobb opció a távfűtés, ennek híján pedig a földgáz. Ha egyikhez sincs hozzáférésed és marad a szilárd tüzelés, akkor lehetőleg magas hatásfokú tüzelőberendezést (pl. faelgázosító kazánt) használj, amiben legalább egy éve száradó fával, fabrikettel, vagy pellettel fűtesz – ezek a legkevésbé szennyező szilárd tüzelésű anyagok.

A legrosszabb megoldás a szén, a lignit, és a nedves fa – ez utóbbiakat kerüld. Szigorúan TILOS szeméttel, például bontási hulladékkal, festett ajtó- és ablakkerettel, műanyag hulladékkal fűteni, mert ezek égésekor rengeteg mérgező anyag kerül a levegőbe. Ne égesd az avart és a kerti hulladékot sem, helyette inkább komposztáld, vagy add le megfelelő zsákban zöldhulladékként.

És természetesen általános szabály, hogy ha alacsonyabb hőmérsékletűre fűtjük fel lakásunkat, az nem csak a fűtésszámlát csökkenti, de kisebb szennyezéssel is jár. Már néhány fok is számít!

KÖZLEKEDÉS: Kerüld az autók, különösen a dízelautók használatát, amennyire csak tudod. Ha teheted, kerékpározz, sétálj, használd a tömegközlekedést. Ha autót vásárolsz, lehetőségeidhez mérten válassz környezetbarát modellt: elektromosat vagy modern hibridet, és semmiképp sem egy részecskeszűrő nélküli dízelt.

Hogyan védjem meg magam a légszennyezettségtől?

Szmogriadóban – sőt, annak tájékoztatási szintjén is – minimális időt tartózkodj a szabadban, mert az épületeken belül ilyenkor normális körülmények között jobb a levegő. Kerüld ilyenkor az aktív mozgást, semmi kocogás vagy bringa! Ha mégis kimozdulsz, válaszd a tömegközlekedést, hogy ne szennyezd tovább a levegőt saját jármű használatával.

Otthon ne szellőztess, vagy ha mégis, akkor ha lehet, kertre vagy belső udvarra néző ablakot nyiss.

Igyál sok vizet, fogyassz sok zöldséget és gyümölcsöt. A szervezetnek ilyen helyzetben sok folyadékra van szüksége, a zöldségekben, gyümölcsökben lévő antioxidánsok és a C-vitamin pedig segítenek csökkenteni a szennyezett levegő belélegzésével járó egészségügyi kockázatokat.

Már az is sokat számíthat, ha a forgalmas utcák helyett a mellékutcákban sétálsz. Ha a zebránál vársz, lépj hátra pár lépést. Elsőre meglepő lehet, de ha belegondolsz, logikus, hogy miért érdemes nem közvetlenül a zöldre várakozó, vagy éppen még a sárgán nagy gázzal áthajtó járművek mellett álldogálni. Különösen veszélyesek ezek a kereszteződések a babakocsiban ülő vagy csak szülők mellett várakozó gyerekekre, akik alacsonyabban, egyenesen a kipufogók magasságában még jobban ki vannak téve a káros anyagoknak.

A légszennyezettség leginkább a csecsemőkre, magzatokra, terhes nőkre, idősekre, a szív- és érrendszeri vagy krónikus légúti megbetegedésben szenvedőkre, asztmásokra, allergiásokra, valamint a dohányosokra jelent kockázatot, de a fenti óvintézkedéseket érdemes mindenkinek betartania.

További tippek ITT és ITT.

Állj ki a tiszta levegőért!

Évente közel 13 ezer ember hal meg a súlyosan szennyezett levegő miatt Magyarországon. Írd alá a petíciót, lépj fel te is a légszennyezés ellen!