Oldal kiválasztása

Mérgezett örökségünk

Szennyezett területek és időzített vegyi bombák Magyarországon

Felsőtárkány, Berva-völgy

Ezen az oldalon...

Alapadatok

A cég neve: BERVA Finomszerelvénygyártó Rt.

A szennyezett terület helye: Heves megye, Felsőtárkány, Berva-völgy. Hosszúság: 47.985570, szélesség: 20.383221.

Iparág: finomszerelvény-gyártás, könnyűfémöntés.

Írd alá a petíciót: Méregmentes Magyarországot!

Milyen szennyeződés van a területen?

A volt BERVA Finomszerelvénygyártó Rt. (a továbbiakban: BERVA) telephelyén kőolaj és kőolajszármazékok, valamint helyenként különböző nehézfémek, például kadmium, króm, nikkel, réz, cink, illetve ólom, továbbá egyéb szennyező anyagok vannak a talajban és a talajvízben. A talajfelszín-közeli szénhidrogén-szennyeződések nagy koncentrációjúak és helyenként a felszínen úsznak, ami azt jelenti, hogy az eddigieknél súlyosabb környezetkárosodást okozhatnak. Több ezer m2-es területen 1 mg/l koncentrációt, azaz a határértéket egy nagyságrenddel meghaladó mértékű a szénhidrogén-szennyezés.

Milyen hatásai lehetnek ennek a környezetre és a környéken lakókra?

szénhidrogének töményen belélegezve tüdőkárosodást, tüdőgyulladást és szívritmuszavarokat okozhatnak. Nagy mennyiségben lenyelve gyomor- és bélrendszeri panaszokat, súlyos máj- és vesekárosodást, illetve idegrendszeri tüneteket válthatnak ki.

A különböző nehézfémek eltérő kockázatúak lehetnek: az ólom a vörösvértestek nagyfokú pusztulását válthatja ki, valamint idegrendszeri károsodást okozhat, a kadmium pedig rákkeltő, hormonkárosító és a csontok elváltozását okozhatja. A nikkel nagyobb mennyiségben szintén rákkeltő hatású, a króm 6 vegyértékű formája erősen toxikus és rákkeltő. A cink létfontosságú elem az élőlények számára, ám nagyobb mennyiségben ez is egészségügyi kockázatot jelent: ionja az enzimműködést befolyásolja.

A BERVA területén a 27-es számú figyelőkútban megjelentek a felúszó fázisban lévő (nem kötött) szénhidrogének, így valószínűsíthető, hogy a szennyeződés továbbterjed és veszélyeztetheti a közeli ivóvízbázisokat.

A szennyeződés terjedéséhez az is hozzájárulhat, hogy az egykori gyár területe a bükki karszt délnyugati szélén helyezkedik el, mely sajátos földtani, vízföldtani felépítésű: a közepesen kövér agyag, tufaszemcsés és tömöragyag rétegekbe homokos erek, vékonyabb szemcsés rétegek ékelődnek. Emiatt indokolt lenne a területen lévő szennyező anyagokra szigorúbb határértékeket előírni.

Mik a tennivalók, és mennyire sürgős a beavatkozás?

Mielőbb meg kell kezdeni a terület kármentesítését a BERVA 29 hektáros iparterületén. A szénhidrogénnel szennyezett részeken a talaj felső 0,3-0,5 m-es rétegét talajcserével, a mélyebb rétegeket helyben történő enzimes kezeléssel kellene megtisztítani. Ahol nehézfémekkel szennyezett a talaj, ott talajcserét kell végrehajtani.

Mentesítendő területek: az üzemanyagtöltő állomás, a 19-es üzem (forgácstároló), a 20-as üzem, a 24-es üzem, az 59-es üzem, a 31-35-ös üzemek, valamint a benzinraktár területe.

A cég története, átalakulásai

A gyár 1949-50-ben épült [1], 1951-ben pedig kezdetét vette a termelés. A Berva-völgy területén az 1950-es évektől a Finomszerelvénygyár szolgáltatta az ivóvizet, a villamos energiát és gondoskodott a szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról. Sokféle terméket gyártottak az üzemekben: kerékpáralkatrészeket, orvosi fecskendőket, Berva mopedeket, Panni robogókat, porlasztókat, autóvillamossági cikkeket, a MOFÉM-től átvett kávéfőzőket, háztartási hűtőgépkompresszorokat, valamint olajszabályozókat és Diesel-elemeket.

Az 1960-as években egy hatalmas beruházás keretében új vízművet építettek, elkészült a gyártmányfejlesztés új épülete, befejeződött a TMK rekonstrukciója és bővítése. Ekkor adtak át 48 új lakást is a Berva lakótelepen.

1970-ben a Finomszerelvénygyár már évi 552 millió forint értékben termelt, ez  1975-re több mint 800 millió forintra emelkedett. A BERVA még az 1980-as években is gazdaságilag nyereséges állami vállalkozás volt, majd privatizálták. A 90-es években a keleti piacok összeomlása, az orosz gazdasági válság következtében a cég hanyatlásnak indult, a pneumatika és a hűtőgépkompresszorok gyártása is megszűnt.

2002-ben, a felszámolás kezdetekor a BERVA Rt. az egyik legnagyobb adótartozó volt [2], adóssága 2,4 milliárd forintra rúgott. Az ekkor már elindított kármentesítési munkálatok — melynek keretében 26 db figyelő- és 12 db termelőkút készült el — folytatására azonban nem volt tovább anyagi fedezet.

A felszámolási eljárás során a területek nagy részét eladták. Az átadás-átvételi szerződésben a környezeti kárelhárítási felelősséget a területet megvásárló átvállalta. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a szennyezéssel érintett összes ingatlan tulajdonosát kötelezte a kármentesítésre, azonban mivel a területek fele felszámolás alatt állt és a felszámoló nem tudta a ráeső költségeket finanszírozni, a szennyezés a területen maradt.

Tizennégy évvel később, 2016. szeptember 20-án az Egri Törvényszék végzése értelmében befejeződött a BERVA Rt. felszámolása [3]. Ezt követően a szennyezett területek kármentesítésének további lehetőségeit a Felügyelőség vizsgálja.

A Berva-völgyben működő vállalkozások azonban napjainkban számos nehézséggel szembesülnek [4]. Az 1960-as években kiépített vonalas közműhálózat elöregedett, ennek következtében például a vízveszteség 50 százalékos. Mivel nem kommunális közműszolgáltatók biztosítják a vizet, a szennyvízelvezetést és az áramot, a piacinál másfélszer magasabb áron jutnak a szolgáltatáshoz.

A felszámolást követően a fentiek miatt igény mutatkozott az ipartelepen az utak rendbetételére, új  víz- és szennyvízvezetékek, valamint a villamos hálózat kiépítésére.

Főbb szennyezők, és további információ a mérésekről, valamint a szennyeződés mértékéről

Az ÖKOPLAN 97’ Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2000-ben végzett mérései alapján:

A talajban:

 • nehézfém- és szénhidrogén-szennyezés (kőolaj és kőolajszármazékok, pl: benzin, fűtőolaj, motorolaj) mutatható ki,

 • a szénhidrogén-szennyezés egyes területeken 1-2 m mélységig  — a 100 mg/kg-os összes alifás szénhidrogén (TPH) szennyezettségi határértékhez képest — 2500 mg/kg koncentrációt meghaladó mértékű.

Az ÖKOPLAN kármentesítési tervéből nem derül ki, hogy milyen nehézfémek vannak jelen. A műszaki beavatkozást elrendelő határozat az alábbi nehézfémek esetében jelöli a betartandó határértéket:

Ólom: károsítja az idegrendszert, erősen mérgező.

Króm: van toxikus, daganatkeltő változata is.

Kadmium:  rákkeltő, károsítja a vesét, a májat és a csontokat.

Cink: létfontosságú elem, ám folytonos kitettség esetén az enzimműködést befolyásolja.

Réz: a krónikus kitettség káros a vesére és a májra.

Nikkel:  rákkeltő hatása lehet.

TPH: ásványolaj szénhidrogének (olajok, üzemanyagok).

Talajvízben:

 • 1 mg/l koncentrációt meghaladó szénghidrogén-szennyezés mutatható ki 6000 m2-nyi területen,

 • a benzinraktár térségében egy ponton a figyelőkútban (27. jelű kút) néhány cm vastagságban szabad fázisban is megfigyelhető szénhidrogén-szennyezés van.

Vonatkozó határértékek

Volt-e dokumentumokkal igazolható kármentesítés?

A kármentesítés már csaknem 20 évvel ezelőtt megkezdődött, de a kezdeti szakaszában le is állt, a terület pedig azóta is szennyezett.  

 • 1994-ben az ÖKOPLAN-E Környezeti Kárelhárítási és Tervező Bt. felmérte a szennyeződést.

 • 1997-ben elkészítette a kármentesítési tervet, melynek keretében 26 figyelő- és 12  termelőkutat is létesítettek.

 • 2005-ben a kármentesítésre kötelezett jelenlegi tulajdonosok létrehozták a BERVA Területfejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaságot, amely megkezdte a kármentesítés műszaki ütemezését, azonban mivel a területek közel 50%-a felszámolás alatt állt, nem tudták a költségeket finanszírozni. Ma már maga a társaság is felszámolás alatt áll.

2016. szeptember 20-án a BERVA Rt. felszámolása befejeződött. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya vizsgálja a kármentesítés további lehetőségeit. Megoldás egyelőre nincs.

Milyen hatósági intézkedések voltak?

 • A Felügyelőség 1998. május 4-én helyszíni szemlét tartott a gyár szennyezett területein a kármentesítés ütemezésének egyeztetésére.

 • A Felügyelőség 6539-1/1998. számon határozatot adott ki, amelyben kötelezte a BERVA jogutódait a környezetszennyezés felszámolására. A végső határidő 2001. december 31.

 • A Felügyelőség a 12507-6/2000. számú határozatával a kármentesítési tervet jóváhagyta.

 • A Felügyelőség 2000. november 14-én helyszíni bejárást tartott a kármentesítési munkálatok előrehaladásának ellenőrzésére.

 • A Felügyelőség 7550/1/2002. számú határozatában a szennyvíztisztító rendszerhez tartozó oxidációs tórendszerre vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot rendelt el.

 • A 9036-1/2003. ügyiratszámon a gyár telephelyén tárolt hulladékok ártalmatlanítására  történő átadására kötelezte a BERVA Rt.-t 2004. május 14-ei határidővel.

 • A Felügyelőség egyetemes kötelezést adott ki a felszíni és felszín alatti szennyezés felszámolására, a műszaki beavatkozás elvégzésére 10787-1/2004. számú határozatában 2006. augusztus 31-ei végső határidővel.

Hivatkozások

[1] Volt egyszer egy Finomszerelvénygyár (fotók) −  www. mindenamieger.blogspot.in, 2014 szeptember 5.
https://mindenamieger.blogspot.in/2014/09/volt-egyszer-egy-finomszerelvenygyar.html

[2] Lezárult a Berva Rt. tizennégy évvel ezelőtt kezdődött felszámolása −  www. mindenamieger.blogspot.in, 2016. március 21.
https://mindenamieger.blogspot.in/2016/03/lezarult-berva-rt-tizennegy-evvel.html

[3] 14 év után végre befejeződött a horrorparódia −  www. heol.hu, 2016. március 21.
http://www.heol.hu/heves/gazdasag/14-ev-utan-vegre-befejezodott-a-horrorparodia-656613

[4] A felszámolásnak 2 év alatt be kellett volna fejeződnie, de 12 éve tart −  www. heol.hu, 2014. július 11.

http://www.heol.hu/heves/gazdasag/a-felszamolasnak-2-ev-alatt-be-kellett-volna-fejezodnie-de-12-eve-tart-562347

[5] Kármentesítési terv módosítás a BERVA rt. (Eger) központi telephelye talaj- és talavíz szennysztettsége mentesítésére − ÖKOPLAN ‘97 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
http://bit.ly/2gHu3tP